Instal·lació evaporatiu industrial, climatització de tallers

25ANYSFRIMORIFE
25 anys FRIMORIFE
07/07/2023
CÁRNICA FRIO
Planta frigorífica sector carni
24/11/2023
Tots

Instal·lació evaporatiu industrial, climatització de tallers

ENFRIADOREVAPORATIVO

Instal·lació d'evaporatiu/adiabàtic industrial ideal per a la climatització de tallers, naus, exposicions etc.. El refrigerador evaporatiu és una bona solució econòmica per a refredar locals de grans dimensions.

Aquest refrigerador adiabàtic ens ofereix una brisa d'aire fresca, en passar l'aire des de l'exterior a través d'uns coixinets humitejats amb aigua, podent reduir la seua temperatura entre 5 i 12 °C en la seua impulsió cap a la nostra zona climatitzada, depenent de la temperatura i humitat que tinguem a l'exterior.

TECNA
ENFRIADORFRIMORIFE

frímorífe enginyeria del fred