Serveis Frimorife

Projectes clau en mà

Estudi i instal·lació de projectes de refrigeració

Tractament a productes

Taronges, caquis, alls, carns, peix, panaderia...

Instal·lacions en NH3, CO2, Glycol, freons...

Càmeres de conservació

Càmeres de maduració

Plàtans, peres, cítrics, etc..

Càmeres de congelació

Càmeres per emmagatzemar gel

Túnels de refredament

Túnels de secat ràpid del gel

Túnels d’oreig ràpid

Contral total de la instal·lació PC

Hydro-Coolings

Vaccum-Coolings

Assecadors frigorífics

Productes càrnics, embotit, pells, formatges...

Fabricadors de gel

en forma de glaçons i plaques

Panells aïllants

PIR, PUR, llana de roca, panells de poliestirè

Manteniment i reparació d’equips

Supervisió i control online

Automatització d’instal·lacions

Sistemes d’emmagatzemament i paletització dinàmica

Molls de càrrega , descarrega i abrics

Aplicacions per a productes peribles

Sales de classificació, recepció i expedició

Climatització d’àrees en concret

Serveis d’enginyeria

Enginyeria de manteniment

Disseny de solucions i aplicacions

Subministrament / muntatge de portes

Corredores, pivotants, batents, cortines de lames, PVC, portes de servici, finestres, portes especials atmosfera controlada, portes seccionals, molls de càrrega, portes ràpides.

Per a més informació sobre Frimorife