Serveis Clima23

Climatització

Per a vivendes, locals, sales tècniques, àrees en concret, bodegues, sales d’elaboració...

Calefacció

Refrigeració de processos industrials

Instal·lacions col·lectives

Per a edificis o complexes urbanístics

Calefacció mitjançant sòl radiant o fan-coil

Producció de A.C.S.

Utilitzant diferents fonts d’energies

Calfament i climatització de piscines

Sistemes solars tèrmics

Processos industrials

Extracció de fums pàrquings

Extraccions a mida

Deshumidificació

Fred comercial

Vitrines, expositors, armaris, murals...

Manteniment

Per a més informació sobre Clima23