Instal·lació frigorífica i d’aïllament amb amoníac NH3

co2transcríticofrimorife
Instal·lació frigorífica amb CO2 R744 transcrític
24/12/2021
panel sándwich montahe frigorífico
Ajudes FEADER. Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
05/01/2022
Tots

Instal·lació frigorífica i d’aïllament amb amoníac NH3

NH3AMONÍACOCASTILLALAMANCHA

Instal·lació d'aïllament per a un total de 4 cambres amb panell frigorífic tipus sàndwitx, a més de tota la fusteria metàl·lica de portes frigorífiques, i vàlvules de pressió/depressió.

AISLAMIENTOPANELESFRIMORIFE
CÁMARASPANELESFRIMORIFEINSTALADOR

Instal·lació frigorífica amb NH3 R717 amoníac, cadascuna de les 4 cambres amb una potència frigorífica de 500 KW.

Desgel per gas calent.

Aïllament de canonades, separadors, etc., amb poliisocianurat injectat, més xapa alumini.

Control i supervisió de la planta des de qualsevol lloc amb accés a internet, bé siga amb un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent. A més permet la gestió d'alarmes via sms o correu electrònic, creació de gràfics en temps real etc.

Instal·lació elèctrica, desaigües, elements de seguretat en cambres i sala de màquines.

Obra de fred industrial, refrigeració industrial, clau en mà.

EVAPORATIVOTEVAFRIMORIFENH3
SEPARADORNH3AMMONIAFRIMORIFE
TEVAEVAPORATIVOFRIMORIFE

frímorífe enginyeria del fred