Retrofit de planta frigorífica de Freó a NH3

EstanteriasIndustriaCámarafrío
Ampliació de central d’amoníac NH3
20/11/2020
11
Cambra de congelats i cambra de frescs, clau en mà
26/02/2021
Tots

Retrofit de planta frigorífica de Freó a NH3

CUADRODECONTROLCENTRAL

Actualització, modernització de tota una planta frigorífica que funcionava amb gasos HFC també coneguts com a gas freó, gasos freons.

Els HFC HidroFluoroCarburs hui dia són inviables per a grans potències frigorífiques, pel seu alt potencial de calfament global i efecte d'hivernacle, a més del seu alt impost, taxa, en molts països. Un alternativa eficient i compromesa amb el medi ambient, és fer la instal·lació amb un refrigerant natural com l'amoníac.

fredValència
AMMONIANH3VLC
TorísNH3

Hem passat tota la planta, sense que deixe de funcionar pràcticament en tot el procés, de HFC a amoníac R717.

En aquesta primera fase tenim ja en funcionament 7 cambres frigorífiques, 3 túnels de pre-refredament ràpid i 1 moll de càrrega. Tota la planta controlada remotament amb el nostre programa de telegestió.

frímorífe enginyeria del fred